Arbejdsmiljø

Grøn smiley – Godt arbejdsmiljø

Grøn smiley – Godt arbejdsmiljø er vel alfa og omega for de fleste virksomheder. Kan være tricky at opnå, men vi gjorde det !

I starten af maj 2020 fik vi besked fra Arbejdstilsynet om at de måske ville komme på uanmeldt besøg, for at vurdere det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Udover samtaler med medarbejdere og ledelsen, så ville tilsynet læne sig op af de arbejdspladsvurderinger ( APV´er ), som vi så skulle kunne fremlægge ved besøget.

3 år af gangen

Da resultatet for disse tilsyn gælder for 3 år af gangen, sagde det næsten sig selv, at de sidste APV´er trængte til en revurdering og derfor blev samtlige medarbejdere kaldt ind til samtale, med henblik på gennemgang af deres arbejdsmiljø. Både det fysiske og det psykiske.

Det var en træls omgang. At finde huller i personalets ellers travle arbejdsdage, hvor de kunne finde tid til den samtale var ikke let, men det lykkedes i sidste ende og alle ender i deres arbejdsforhold blev vendt og drejet.

Resultatet var nogle særdeles uddybende APV´er, som både gav vores medarbejdere og ledelsen et godt indblik i de få, men vigtige problemstillinger som der skulle gribes ind over for.

Grøn Smiley

Besøget

I går den 18 august 2020 dukkede Arbejdstilsynet op med 2 mænd, som skulle lave dette tilsyn på vores virksomhed. Og selvom man er godt forberedt og man tror på at ens ting er helt i orden, så er det jo alligevel med en vis nervøsitet at man går til tilsynet.

Men der var ingen grund til sommerfugle i maven !

Efter en kort præsentation af virksomheden, fremlagde vi de nye APV´er, som de gennemgik og de udtalte at de var meget tilfreds med resultatet. Ingen uddybende spørgsmål og ingen kritiske punkter.
Så ville de gerne have en fysisk gennemgang af virksomheden samt tale med ledelsen.

Samlede vurdering

Samlet set var deres vurdering, at Marmor og Granit havde et godt arbejdsmiljø – både fysisk og psykisk. Så med den vurdering i lommen, gav de udtryk for et godt arbejde i forbindelse med APV´erne og fortalte at det udløste en grøn smiley hos dem.

Grøn smiley – Godt arbejdsmiljø = Højeste anerkendelse fra Arbejdstilsynet for et godt arbejdsmiljø !

Vi tillader os at være lidt stolte ! – Og glæder os over at vores medarbejder både er glade og sikre på deres arbejdsplads. En målsætning som vil også fremadrettet vil gå efter !

Læs mere om hvem vi er, her :