GRANIT OLIE

GRANIT OIL er en klar olie til behandling og beskyttelse af granit og andre porøse overflader som uglasederede  fliser. Olien trænger dybt ned i overfladen og beskytter mod snavs, udtørrer og vil understrege den naturlige struktur og overfladens farve.

INSTRUKTIONER

Vask overfladen grundigt med en alkalisk rengørings middel, og lad den tørre. Påfør olien i et jævnt lag med en klud eller børste. Gentag behandlingen, indtil overfladen ikke længere absorberer olie. Tør overskydende olie af efter et par timer.

ERKLÆRING

Indeholder: Tørringsolier, paraffinolie, alifatiske kulbrinter og antioxidanter. Farve tilføjet.

FARE:

Indeholder: alifatiske kulbrinter: kan være dødelig ved indtagelse og ind i luftvejene. Holde utilgængelig for børn.

HVIS INDTAGET:

Ring straks til 1-1-2 eller en læge. Fremkald IKKE opkast. Hvis det er nødvendigt med lægehjælp, skal du have en produktbeholder eller etiket til hånden.

STØRRELSER :

250 ml og 500 ml