HP Clean. Miljø venligt rengørings middel som er syrefrit og bionedbrydeligt

HP Clean

HP Clean er et kraftigt rengørings middel. Syrefri og bionedbrydelig – Men alligevel med dyb rengørings effekt.

Rengøringsmidlet bruges til naturlig tilsmudsning og er opløsnings samt syrefri. Sikker at bruge på alle materialer. Derfor er det også skånsom for din hud og er i øvrigt bioopløselig.

Rengøringsmidlet er derfor et optimalt produkt at bruge sammen med sine Marmor eller Granit produkter, for et optimalt resultat.

Du er velkommen til at kigge ind i butikken og se hvilket resultater du kan opnå med dette rengøringsmiddel.

HP Clean

Andre rengørings- og plejemidler.

Marmor og Granit tilbyder en bred vifte af rengørings- og plejemidler som beskytter og plejer dine naturstens produkter.

Kik forbi vores produkter her og få inspiration til hvordan du forlænger og beskytter dine Natursten.

Du er naturligvis velkommen i butikken for en demonstration.

Specifikationer

  • Farve: grøn.
  • Tilstand ved rumtemperatur: flydende.
  • Antændelighed: 0.
  • Opløselighed: helt vandopløseligt.
  • pH: 9.
  • Biologisk nedbrydeligt: ja.
  • Giftighed: ugiftigt ved normal brug, må ikke indtages.
  • Opbevaringstid: 24 måneder, tørt, køligt og frostfrit.
  • Sikkerhedsforanstaltninger: se Sikkerhedsdatabladet.

Rengøring og affedtning ved normal tilsmudsning

  • Påfør HP Clean på smuds eller snavs (altid nedefra og opefter).
  • Gnid det på, skyl med vand og gnub det tørt
  • Rengøring og affedtning, hvis kraftigt tilsmudset.
  • Påfør HP Clean på overfladen og lad det virke i +/- 5 minutter (afhængig af tilsmudsningsgraden).
  • Ved påføring på lodrette flader anbefaler vi at arbejde nedefra og op.
  • Skur med en halvhård børste i tilfælde af kraftig tilsmudsning og porøse overflader.
  • Skyl altid efter med rent vand.

Gentag om nødvendigt.

Som et kraftigt dybdegående rensemiddel (f.eks. oliepletter på beton)

  • Sprøjt Tec7 Cleaner på oliepletten og lad den virke i min. 5 minutter. Skur let med en halvhård børste og sprøjt igen med Tec7 Cleaner. Lad det virke i min. 5 minutter.
  • Påfør nu rigelige mængder af HP Clean på tilsmudsningen, og lad den virke i min. 5 minutter.
    Skur let med en halvhård børste.
  • Påfør igen HP Clean på tilsmudsningen og lad den trænge ind.
  • Fjern de snavsede sæberester med rent vand vha. en haveslange, eller endnu bedre en højtryksrenser.

    Denne behandling kan om nødvendigt gentages.