HP Clean. Miljø venligt rengørings middel som er syrefrit og bionedbrydeligt

HP Clean er et kraftigt rengørings middel. Syrefri og bionedbrydelig – Men alligevel med dyb rengørings effekt.

HP Clean bruges til naturlig tilsmudsning og er opløsnings samt syrefri. Sikker at bruge på alle materialer.
Derfor er HP Clean også skånsom for din hud og er iøvrigt bioopløselig.

HP Clean er derfor et optimalt produkt at bruge sammen med sine Marmor eller Granit produkter, for et optimalt resultat.

Du er velkommen til at kigge ind i butikken og se hvilket resultater du kan opnå med HP Clean

  • Farve: grøn.
  • Tilstand ved stuetemperatur: væske.
  • Antændelighed: 0.
  • Opløselighed: helt vandopløselig.
  • pH: 9.
  • Bionedbrydeligt: ​​ja.
  • Toksicitet: ikke-giftig ved normal brug, indtages ikke.
  • Opbevaringstid: 24 måneder, i lukket originalemballage, tør, kølig og frostfri.