Vedligeholdelse af dit naturstensprodukt

Vedligeholdelse af dit naturstensprodukt

Uanset om det er Marmor, Granit, Dekton eller anden komposit produkt, er vigtig for glæden ved dit produkt. Som med al anden vedligeholdelse, så gælder det at holder du dine naturstensprodukter, uanset om det er Marmor, Granit, Dekton eller anden stenprodukt rene og pæne, får du et vedvarende flot og eksklusivt produkt som du kan gå og glæde dig over i mange år.

Nogle sten produkter har godt af en simpel aftørring. Andre skal mættes, for at undgå at fedt og snavs sætter sig i stenens pore.

Hos Marmor og Granit har vi en stor og bred viden omkring pleje og vedligeholdelse af dit naturstensprodukt. Spørg gerne og vi hjælper med at finde den optimale løsning til netop Din marmor, granit eller anden stentype.

Kig gerne ind i butikken og se de mange muligheder som er tilgængelige til netop dit produkt.
Vi fører de bedste produkter fra Stonetreatment og Nordicare.

Planlæg din vedligeholdelse.

Du kan dele din vedligeholdelse op i 3 grundstammer.

Rengøring, som er fjernelsen af smuds, snavs og pletter med en dertil egnede midler og udstyr.

Ren- og vedligehold er efter faste frekvenser – typisk dagligt. Dagligt renhold bør også omfatte løbende vedligeholdelse for at opretholde overfladernes smudsafvisende egenskaber, udseende og skridsikkerhed. Dette sikres ved valg af de rette rengøringsmidler og – metoder.

Periodevis vedligehold udføres med faste frekvenser på måneds- eller årsbasis, afhængig af belastning.
At vedligeholde betyder i denne sammenhæng at beskytte og bevare overfladerne ved hjælp af
vedligeholdelsesmidler, og en forudgående grundrengøring.

Vi bruger vedligeholdelsesmidler for bl.a. at kunne:

– lette det daglige renhold
– reducere sliddet
– reducere de kemiske og mekaniske påvirkninger
– opnå at overfladerne ser pæne og rene ud
– bevare gulvenes komfort og skridsikkerhed

Hvorfor vedligeholde Natursten ?

Natursten som byggemateriale har i bedste fald en levealder (holdbarhed) på flere hundrede år
– ofte med et minimum af vedligeholdelse. Levealderen afhænger imidlertid af de enkelte naturstenstypers modstandsevne (robusthed) overfor kemiske og mekaniske påvirkninger.

Natursten, som anvendes såvel udendørs som indendørs, udsættes for kemiske påvirkninger;
det kan fx være sure væsker (sur nedbør, spild af væsker som sodavand, rødvin, juice mv.),
rengøringsmidler og/eller salte.

Naturstens kemiske modstandsdygtighed er derfor også vigtig at kende, når en naturstenstype skal udvælges. Modstandsdygtigheden afhænger af naturstenens mineralogiske opbygning, eksempelvis kan det nævnes, at silikatsten almindeligvis er modstandsdygtige over for sure væsker. Derimod er marmor og kalksten følsomme selv overfor svage syrer.

Overfladebehandling.

Overfladebehandlingens funktion er dels at øge holdbarheden (=reducere eller forhindre udefrakommende skadelige påvirkninger i at trænge ind) af naturstenen, dels sikre, at naturstenen under den daglige brug hurtigt og effektivt kan rengøres.

I langt de fleste tilfælde giver man en naturstensoverflade en overfladebehandling fordi man
ønsker, at denne bliver lettere at renholde samt bliver bedre beskyttet mod snavs, pletter og
støv.

Det sker imidlertid også, at man påfører stenoverfladen en overfladebehandling fordi man ønsker, at stenoverfladen får et andet udseende (glans) eller for at sikre at overfladen har en vis
skridsikkerhed.

Overfladebehandlinger – typer og principper

Der findes forskellige former for og grader af overfladebehandling.
1 – Belægningsfilm/Polish evt. med porefylder (ikke indtrængende)
Belægningen lægger sig på overfladen som en film og trænger kun ind i store, åbne porer,
medmindre stenen først er behandlet med en porefylder, hvilket trænger længere ned i porerne.

2 – Plejemidler, voks, sæbe, tensid (til dels indtrængende)
Plejemidlet trænger ned og lægger en tynd beskyttende hinde på overfladen.

3 – Imprægnering (indtrængende)
Imprægneringen lægger sig ikke på overfladen, men trænger ned i porerne, og generelt trænger imprægnering længere ned i stenen end porefylder.

Hvor ofte skal et naturstensgulv skal rengøres

og hvilken metode, der skal anvendes, beror på hvor beskidt det er og de krav der stilles til gulvets udseende.

Det er dog vigtigt at huske, at en overfladebehandling ikke kan sikre en imod, at f.eks. en kalkstens- eller marmoroverflade vil kunne blive påvirket af et syreangreb fra f.eks. mad og drikkevarer.

I de tilfælde, hvor der er tale om en overfladebehandling med en belægningsfilm/polish, så vil
en behandlet overflade i mange tilfælde dog kunne minimere ætsningsgraden, idet den ødelæggende substans i et vist omfang holdes fra at angribe og/eller trænge ned i naturstenen.

Det er dog vigtigt at gøre sig det klart, at en behandlet overflade ikke giver en garanti mod pletter. Hvis et angribende stof i en længere periode efterlades i kontakt med naturstenen, vil der under alle omstændigheder være en stor risiko for, at en plet vil kunne udvikles. Den vil dog ikke trænge dybt ind i naturstenen.

Endelig bliver en Natursten ikke vedligeholdelsesfri, fordi den er behandlet. En Natursten skal under alle omstændigheder jævnligt renholdes og evt. plejes, selvom omfang, midler og metoder må forventes at være væsentlig reduceret i forhold til en ubehandlet overflade.

Sådan sikre du en god vedligeholdelse af dit naturstensprodukt.