Nordicare Skifer Olie

Nordicare Skifer Olie, også kendt som Stone Oil, er beregnet til behandling af skifer og anden porøs sten eller porøs keramiske fliser. Olien imprægnerer overfladen og giver en mat glans, hvilket understreger den naturlige struktur og farve. Beskytter mod udtørring og forhindrer udtværing, hvilket letter daglig rengøring.

Nordicare Skifer olie

Instruktioner

Påfør Nordicare Skifer Olie på en ren og tør overflade i et ensartet lag med en klud eller børste. Tør overskydende Nordicare Oil af efter 2 timer. Gentag behandlingen hver dag, indtil overfladen ikke længere absorberer olie. Det bedste resultat opnås, hvis overfladen – når den er mættet – får lov til at hærde i 24 timer før brug.

Erklæring

Indeholder: Ren hørfrøolie, iso-paraffiniske carbonhydrider og antioxidanter.

FARE:

Indeholder: iso-paraffiniske kulbrinter: kan være dødelig ved indtagelse og ind i luftvejene. Brandfarlig væske og damp. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares på et godt ventileret sted. Slap af. Brugte klude kan selvantændes og bør derfor blødlægges i vand og pakkes lufttæt i aluminiumsfolie eller i en plastikpose, inden de kasseres. Holde utilgængeligt for børn.

HVIS INDTAGET:

Ring straks til 1-1-2 eller en læge. Fremkald IKKE opkast. Hvis det er nødvendigt med lægehjælp, skal du have en produktbeholder eller etiket til hånden.

STØRRELSER :

250 ml og 500 ml

Læs mere

Læs mere om Nordicare Skifer Olie / Stone Oil hos producenten.

Alternativt, så se hvad vi ellers kan tilbyde af rengøring og pleje produkter til dine natursten.
Besøg vores side omkring dette her :