Nordicare Granit Olie

Granit Olie er en klar olie til behandling og beskyttelse af granit og andre porøse overflader som uglasederede  fliser. Olien trænger dybt ned i overfladen og beskytter mod snavs, udtørrer og vil understrege den naturlige struktur og overfladens farve.

Nordicare Granit olie

Instruktioner

Vask overfladen grundigt med en alkalisk rengørings middel, og lad den tørre. Påfør olien i et jævnt lag med en klud eller børste. Gentag behandlingen, indtil overfladen ikke længere absorberer olie. Tør overskydende olie af efter et par timer.

Vær opmærksom på !

De allerfleste olier udvikler varme når de hærder op og hærder olien eksempelvis i en klud, er der stor fare for at de rette betingelser for selvantændelse er til stede.

Olie som er strøget ud over en flade bliver også varmt medens det hærder, men er i et så tyndt lag at dette aldrig kan blive varmt nok til at selvantænde.

Oliekluden er derimod en helt anden sag. Her er olien i fortættet mængde, brændbart materiale og masser af ilt omkring. Derfor kan olieklude let selvantændelige allerede ved 25 grader.

Smid derfor aldrig klude eller svampe i en bunke i hjørnet af garagen, fordi man skal male videre den næste dag.

Du krøl dem ikke sammen! Og hvis du skal bruge kludene igen, kan du opbevare dem i en metaldåse med helt tætsluttende låg.

Klude der ikke længere skal bruges bør derfor altid druknes, brændes eller hærde af i stålspande inden de lægges i affaldsbeholderen.

Erklæring

Nordicare Granit Olie indeholder: Tørringsolier, paraffinolie, alifatiske kulbrinter og antioxidanter. Farve tilføjet.

Fare:

Indeholder: alifatiske kulbrinter: kan være dødelig ved indtagelse og ind i luftvejene. Holde utilgængelig for børn.

Hvis indtaget:

Ring straks til 1-1-2 eller en læge. Fremkald IKKE opkast. Hvis det er nødvendigt med lægehjælp, skal du have en produktbeholder eller etiket til hånden.

Størrelse :

250 ml og 500 ml

Læs mere :

Læs mere om Nordicare Granit Olie hos producenten.

Alternativt, så se hvad vi ellers kan tilbyde af rengøring og pleje produkter til dine natursten.
Besøg vores side omkring dette her :