COSENTINO – BÆREDYGTIGHED & HOLDBARHED

Cosentino – Bæredygtighed & Holdbarhed

Viste du at Cosentino, som står bagved bl.a. Silestone og Dekton, har en vision om at bevæger sig mod fremtiden med et internationalt momentum i form af et mål om total omstilling til lavemissionsøkonomi båret af cirkulær økonomi, energieffektivitet, reduktion af CO2-aftryk og bæredygtig mobilitet. Læs mere her ( engelsk )

Cirkulær økonomi og affaldsminimering

Cosentino er dybt engageret i tankerne omkring cirkulær økonomi og de fortsætter år efter år med at investere ressourcer i cirkulær økonomi og genanvendelse af affald – med et mål om at indsatsen afspejles i Cosentino®s kollektion. På den måde kan de tilbyde dig overflader med et markant stigende indhold af genanvendte og/eller genindvundne materialer. Læs mere om Cosentinos Corporate social responsibility her :

Vores Strategi

Cosentino er fuldt ud bevidste om deres forpligtelse til at udvikle deres produktion og økonomi med afsæt i lavemissionsstrategier – som er en del af Paris-aftalen. De arbejder derfor i tråd med EUs mål om at reducere udledningen af drivhusgasser frem mod 2030 – og opnå klimaneutralitet i 2050.

Cosentino - Bæredygtighed & Holdbarhed

Verdensmålene

Verdens lande vedtog i 2015 i FN 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og de tilhørende 17 verdensmål. Verdensmålene er gensidigt afhængige og balancerer de tre dimensioner af bæredygtig udvikling – økonomisk, socialt og miljømæssig.

Cosentino – Bæredygtighed & Holdbarhed er godt på vej til at imødekomme en del af delmålene, herunder bl.a. Mål 12: Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer.
Dermed sikre du dig også som en del af Verdensmålene ved at tænke bæredygtigt og genbrugeligt ved køb af produkter fra Cosentino

Silestone…

Cosentino – Bæredygtighed & Holdbarhed som også afspejler sig i en ny banebrydende teknologi. En innovativ generation af overflade baseret på en ny hybrid formel. En opdateret, højtydende blanding af kvalitetsmineraler, kvarts og genanvendt glas.

Resultatet er et smukkere og mere bæredygtigt produkt. Produktionen af Silestone med HybriQ er samtidig båret udelukkende af vedvarende energi og genanvendt vand.

Den nye generation viderefører den garanterede Silestone-kvalitet.

Silestone

Dekton

Innovative og bæredygtige produkter

Også i forbindelse med produktionen af Dekton, investerer de konstant ressourcer i indsatser, der sikrer, at deres engagement i cirkulær økonomi og affaldsminimering afspejles i Cosentino®s kollektion af farver & designs.

Cosentino tilbyder derfor overflader med et markant og stigende indhold af genanvendte og/eller genindvundne råmaterialer. Som en del af deres bæredygtighedsstrategi indgik de i 2020 en frivillig aftale om klimakompensation for CO2-udledningen i forbindelse med hele Dekton®s livscyklus – og de kan på den måde tilbyde deres kunder et klimaneutralt produkt.

Som et resultat af opdaterede processer og formler har de i 2020 succesfuldt indarbejdet minimum 5% genanvendte råmaterialer i alle deres produkter. Dette er endnu et skridt mod Zero Waste. F.eks. indeholder Dekton Trilium >85% genanvendt materiale.

Dekton